Batîr Irina

Batîr Irina

Batîr Irina

Medic dermatovenerolog, cosmetolog, categoria II (full-time Medpark)

Studii: 

2010-2013: Rezidenţiat în dermatovenerologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Republica Moldova
2004-2010: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Republica Moldova, Facultatea de medicină generală

Experienţă profesională:

2015-prezent: Medic dermatovenerolog, Spitalul Internaţional Medpark, Chişinău, Republica Moldova

2013-prezent: Asistent universitar, catedra Dermatovenerologie, USMF "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Republica Moldova 

Formare continuă: 

2015: Stagiu în Dermatologie neonatală şi pediatrică, Cluj-Napoca, România
2015: Stagiu în Actualităţi în dermatoscopie, Cluj-Napoca, România
2015: Stagiu de instruire continuă în dermatologie, Cluj-Napoca, România
2015: Curs de trihologie, Moscova, Rusia

Limbi cunoscute: 

Româna, rusa, engleza